Nalatenschap

Legaten en testamenten

Een belangrijke bron van inkomsten van de Dierenambulance zijn nalatenschappen en legaten. Wellicht is dit een lastig of beladen onderwerp maar voor onze organisatie is het erg belangrijk.

Mocht je onze stichting en de dieren een warm hart toedragen dan kun je ons opnemen in je testament om ons een bedrag na te laten. 

Onze stichting is als ANBI organisatie vrijgesteld van erfbelasting. Dat betekent dat we het totale bedrag dat iemand ons nalaat ter beschikking krijgen, zonder verdere afdrachten. Zo kunnen we nog meer dieren helpen.